محسن برهانی، حقوقدان، نوشت:
    امثال آقای میرسلیم باید هم بگویند که: «من با نظر مردم کار ندارم»
   
🔹اگر نامبرده و همفکرانش نماینده واقعی اکثریت مردم و نیازمند آراء شهروندان بودند، بگونه‌ای دیگر صحبت می‌کردند.
   
🔹خروجی نظارت استصوابی، پدیده‌هایی بی‌نیاز از نظر ملت هستند.

دیدگاهتان را بنویسید