مجلس نمایندگان ایالات متحده تحقیقات در مورد چگونگی شروع همه گیری با شاهدانی که عمدتاً طرفدار منشاء آزمایشگاهی هستند را آغاز کردند.

🔹جمهوری خواهان مجلس نمایندگان ایالات متحده اولین جلسه از یک سری جلسات  عمومی را در 8 مارس با هدف بررسی چگونگی شروع همه گیری COVID-19 برگزار کرد.

🔹اعضای کمیته فرعی منتخب در مورد همه گیری کرونا اذعان کردند که این سوال که ویروس SARS-CoV-2 از کجا منشأ گرفته است به شدت سیاسی شده است، اما هر دو فرضیه ظهور آن را توصیف می کنند – اینکه به طور طبیعی از حیوانات به مردم سرایت کرده است، یا اینکه از آنها نشت کرده است. یک آزمایشگاه در ووهان، چین – باید کاوش شود

دیدگاهتان را بنویسید