🔹 فرش قرمز اسکار محلی برای درخشش ستاره‌ها و طراحان لباس است، اما امسال به جای رنگ قرمز، مهمانان از روی فرشی به رنگ کِرِم رد خواهند شد.

🔹 این برای نخستین بار در چند دهه اخیر است که رنگ فرش مراسم اسکار تغییر کرده است.

🔹 به گفته مدیر اجرایی آکادمی اسکار، آنها قصد داشته‌اند تا جلوه‌ای تازه از زرق و برق را به حضور ستاره‌ها روی این فرش اضافه کنند.

🔹 اسکار با اجرای جیمی کیمل روز یکشنبه ۱۲ مارس برگزار می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید