🗣 خرم، مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عشایری دامداران متحرک ایران:
قیمت گوشت از ۵ سال گذشته تاکنون در مقایسه با مرغ، تخم مرغ و ماهی رشد بیشتری نداشته است.

🔹این افزایش قیمت طبیعی است و اگر نباشد تولید از مسیر خارج می شود.

🔹اگر امروز دام زنده را کیلویی ۱۶۵ هزار تومان خریداری کنید با ضریب تبدیل ۲.۳ دام به گوشت، عدد ۳۷۹هزار تومان به دست می‌آید.

🔹این دام وقتی کشتار و عرضه می‌شود نیز ۱۰ درصد به آن اضافه می‌شود و به حدود ۴۲۰ هزار تومان می‌رسد که عدد منطقی است.

دیدگاهتان را بنویسید