مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید: اینستاگرام یک فاجعه است و صد درصد فیلترینگش را تأئید می‌کند! او در جواب این سوال که اگر مردم از فیلترینگ ناراضی باشند، تکلیف چیست؟ جواب می‌دهد که به نظر مردم کاری ندارد و آن را بی‌اهمیت تلقی می‌کند!

دیدگاهتان را بنویسید