تصاویری از ویرانه‌های مارینکا، ماریوپول، ایرپین، بوچا و باخموت اوکراین

دیدگاهتان را بنویسید