◀️ براساس نظرسنجی های انجام شده، ۸۵ درصد کاربران معتقدند سرعت اینترنت به شدت در دو روز گذشته کاهش داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید