◀️ دنیایی که جلیلی و امثال او در آن زندگی می‌کنند، با واقعیت‌های امروز جامعه فاصله‌های بسیاری دارد. آنها فکر می‌کنند می‌توانند بدون رسیدن به صدایی مشترک با جهان، زندگی کرد و به اهداف خود رسید.

◀️ مشکلاتی که امروز ایران به آن سروکار دارد، درست از زمانی اتفاق افتاد که جلیلی، جبهه پایداری و تفکرات آنها در سیاست ایران ظهور کردند.

◀️ این جریان سیاسی برای خود مدینه فاضله‌ای را ترسیم کرده‌اند که رسیدن به آن در دنیای واقعی و با پاهای روی زمین، غیرممکن است.

◀️ بهتر است رئیس جمهور برای مشورت کردن به سراغ کسانی برود که سابقه کار اجرایی در کشور دارند و می‌دانند که برای اداره کشور در شرایط فعلی باید از چه مسیرهایی رفت.

◀️ بهتر است دولت رئیسی همچون دولت روحانی به آرامی از کنار دولت در سایه جلیلی عبور کند و اجازه ندهد رویاهای آنها، رویاهای دولت سیزدهم را به باد دهد

دیدگاهتان را بنویسید