🗣 محسن منصوری، معاون اجرایی رئیس جمهور:
جمهوری اسلامی ایران برای تبادل تجربیات موفق خود در مسیر پیشرفت با کشورهای دیگر آمادگی دارد.دیدگاه مبتنی بر برابری همه فارغ از سطح توسعه یافتگی جهان را به آینده‌ای بهتر رهنمود می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید