عصر ایران

🔹معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور خبر داده که در این رابطه چند نفر در 5 استان دستگیر شده اند و گفته است: برخی موارد هم بوده که جنبه غیرمعاندانه داشته اند و ارشاد شدند.
🔹 روز گذشته، رهبری با اشاره به ماجرای مسمومیت دانش آموزان تصریح کردند که با آمران و عاملان این “جنایت” مماشات نخواهد شد و مشمول هیچ گونه عفوی نخواهند بود.
رئیس قوه قضائیه نیز در سخنانی به صراحت اقدامات اخیر علیه دانش آموزان را افساد فی الارض دانستند.
🔹در پی این سخنان و مواضع، امروز معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور خبر داد که در این رابطه چند نفر در 5 استان دستگیر شده اند و گفت: برخی موارد هم بوده که جنبه غیرمعاندانه داشته اند و ارشاد شدند.
🔹ضمن خدا قوت به جناب ایشان و سایر نیروهایی که این روزها درگیر حل معمای مدارس هستند، از آقای معاون می خواهیم در این باره بیشتر توضیح دهند که قصه “جنبه غیرمعاندانه” و “ارشاد” چیست؟
🔹ظاهر کلام این معنا را به ذهن متبادر می کند که در ناامن سازی های اخیر مدارس، افرادی شناسایی و دستگیر شده اند ولی چون اقدامات آنها از سر عناد نبود، مورد ارشاد قرار گرفته اند.
این ظاهر کلام است که هر شنونده فارسی دانی همین معنا را از آن متوجه می شود؛ اگر این گونه نیست و منظور دیگری داشته اند، با بیان سلیس‌تری بگویند که رفع سوء تفاهم شود.
🔹ولی اگر واقعاً همین است، نیاز به شفاف سازی بیشتری از جانب ایشان دارد که چه کسانی در این ماجرا دستگیر شده اند، چه کاری کرده بودند که باید دستگیر می شدند؟ یعنی چه که کارشان جنبه غیرمعاندانه داشت؟ و منظور از این که ارشاد شدند چیست؟!
🔹جامعه شرایط ملتهبی را سپری می کند و خانواده ها نگران فرزندان شان هستند. در این میان وقتی یک مسؤول، آن هم در عالی ترین سطوح امنیتی و انتطامی این گونه مبهم سخن می گوید، به جای آرامش بخشی به جامعه، ایجاد نگرانی می شود و لذا انتظار می رود هم این مورد را توضیح دهند و هم به دستور رهبری مبنی بر برخورد قاطعانه با عوامل این ماجرا پایبند باشند.

دیدگاهتان را بنویسید