🔹 این وقایع غیروجدانی است.
اگر این حوادث به ناآرامی ها در ایران ربط داشته باشد، باید تحقیقات انجام شود.

🔹ما وضعیت بسیار نگران کننده در خصوص مسمومیت دختران دانش آموز در ایران را از نزدیک دنبال می کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید