🔹یک مقام ژاپنی گفت: «کشورش به دلیل کاهش قابل توجه نرخ زاد و ولد که شبکه امنیت اجتماعی و اقتصادی را تهدید می کند، در معرض یک تهدید وجودی قرار دارد.»

🔹، «ماساکو موری»، مشاور نخست وزیر ژاپن گفت: «اگر به همین منوال ادامه دهیم کشور محو خواهد شد.»

دیدگاهتان را بنویسید