شیخ‌محمد احمدیوسفی، مدیرمسئول دو هفته‌نامه خرما، آگهی مراسم جشن ختنه‌سوران پسر خود را در صفحه اول نشریه خودش منتشر کرده است!!

دیدگاهتان را بنویسید