🔻 روزنامه اسرائیلی هاآرتس:
جمهوری آذربایجان به موساد اجازه داده تا شعبه‌ای برای نظارت بر آنچه در ایران در حال وقوع است، ایجاد کند

🔹 جمهوری آذربایجان حتی فرودگاهی را برای کمک به اسرائیل در صورت تصمیم به حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران آماده کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید