وزیر دفاع آمریکا تلاش کرد سقوط احتمالی شهر باخموت اوکراین را به سرنوشت کل جنگ مربوط نکند.
🔹 لوید آستین امروز دوشنبه گفت: شهر باخموت در شرق اوکراین بیش از آنکه عملیاتی باشد اهمیت نمادین دارد و سقوط آن لزوماً به این معنا نیست که مسکو ابتکار عمل در جنگ را دوباره به دست آورده است.نبرد باخموت هفت ماه است که ادامه دارد. پیروزی روسیه در این شهر که قبل از جنگ حدود 70000 نفر جمعیت داشت اما اکنون به ویرانه تبدیل شده است، اولین جایزه بزرگ را در یک حمله پرهزینه زمستانی به مسکو خواهد داد.

دیدگاهتان را بنویسید