شرکت بیوتکنولوژی کانادایی Sunshine Earth Labs اعلام کرد که مجوز تولید و فروش کوکائین را از آژانس بهداشت فدرال کانادا دریافت کرده است.

توافقنامه مجوز پس از تغییر اساسی در موضع دولت، که به دنبال مقابله با بحران شدید مصرف بیش از حد مواد افیونی است که با جرم زدایی از داشتن مقادیر کمی کوکائین، هروئین و سایر مواد به اصطلاح سخت، جان هزاران نفر را گرفته است، صادر می شود.

دیدگاهتان را بنویسید