مدارس کشور درگیر پدیده‌ای به نام هراس اجتماعی شده‌اند.

🔹 آنچه که امروز در برخی مدارس رخ می‌دهد ناشی از مداخله مستقیم جریان نفاق و معاندین کشور است.

دیدگاهتان را بنویسید