مجید میراحمدی، معاون وزیر کشور ایران روز یکشنبه موج مسمومیت دختران در مدارس کشور را به مخالفان حکومت نسبت داد. 

میراحمدی گفت: طراحان مسمومیت دختران و طراحان شعار زن زندگی و آزادی و جنگ ترکیبی دو روی یک سکه‌اند.

او در ادامه افزود: هدف اصلی آن‌ها ناامنی روانی خصوصا برای دختران دانش آموز، به تعطیلی کشاندن مدارس و سپس اتهام زنی به نظام است تا بتوانند مجددا شعله خاموش شده اغتشاشات را روشن کنند.

دیدگاهتان را بنویسید