◀️ ‏اما افسوس که مدرسه فرزندان مقامات هم مانند زندگیشان با مردم فرق دارد.

دیدگاهتان را بنویسید