🔹اجرای طرح فروش خودرو با سبک و سیاق جدید تلاشی رو به جلو از سوی مدیران صمت است تا در صورت رفتن فاطمی امین پشت تریبون استیضاح تا حد ممکن دست پری داشته باشد.

🔹طرح فروش گسترده خودرو قرار است از این هفته در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو برگزار شود. آن طور که به نظر می رسد این طرح فروش را باید آخرین مانور صمت در سال جاری دانست.

🔹وزیر صمت در ماههای ابتدایی امسال وعده پایان قرعه کشی خودرو را به متقاضیان داده بود. رضا فاطمی امین در آن مقطع فکر می کرد چنانچه شرکت های خودروساز بتوانند تیراژ تولید را افزایش دهند این اتفاق می تواند زمینه را برای خلوت شدن صف های قرعه کشی فراهم کند اما نوسانات بازار خودرو و فتح قله های جدید قیمتی توسط محصولات تولیدی شرکت های خودرو در بازار گویای این نکته است که ایده وزیر صمت دولت سیزدهم چندان هم با شرایط حاکم بر بازار منطبق نخواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید