🗣 عضو کمیسیون داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت:
نمی‌دانم اتفاقات اخیر را آقایان دیدند یا نه؟ البته دیدند و همه کاسه کوزه‌ها را سر کسانی شکاندند که واقعا دلسوزانه کار می‌کردند.

🔹‌ دشمن کجا می‌آید؟ مگر کی می‌آید؟ وقتی که زخم ایجاد شود. چه کسی زخم ایجاد می‌کند؟ فرمایش حضرت آقا است که مگس زمانی می‌آید که زخم وجود داشته باشد. زخم را ما ایجاد می‌کنیم.

🔹 سوال دارم: اگر جوانی که اعتراض داشت و نتوانست اعتراض خود را درست بیان کند، با تحریک خارجی‌ها و رسانه‌ها به خیابان آمد و از سر خشم و عصبانیت شیشه‌ای شکست؛ اگر خانه، ماشین و شغل داشت می‌آمد این کار را انجام می‌داد؟ قطعاً نمی‌آمدند.

🔹 75 درصد تا 80 درصد کسانی که در حوادث اخیر بازداشت شدند جوانان مجردِ بی‌کار بودند. اگر جوان شغل داشت و ازدواج کرده بود، نمی‌آمد و تعداد بازداشتی‌ها 15 یا 20 درصد می‌شد. بیست درصد هم قابل حل است.اما چرا این کارها را نمی‌کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید