🔹 چین کشوری است که نمی‌خواهد نابود شود ولی عده‌ای آنقدر دیوانه هستند که نابودشدن برایشان اهمیتی ندارد.

🔹 می‌گویند که ایران در آینده سلاح اتمی جدیدی را خواهد داشت که نباید می‌داشت. وقتی که من از ریاست جمهوری رفتم، آنها برای توافق التماس می‌کردند.

🔹 چون در آن‌زمان آنها را در موقعیتی قرار داده بودیم که مجبور به پذیرش توافق بودند. می‌توانستیم توافقی انجام دهیم که برای همه از جمله خودشان بسیار خوب باشد.

🔹 ولی اکنون آنها در حال دستیابی به سلاح اتمی هستند. پس وقتی که می‌پرسی آیا چین خطرناک‌تر از ایران است، در این گزاره شک دارم.

دیدگاهتان را بنویسید