فیلم‌مصاحبه ابراهیم رئیسی که در بخشی از اظهاراتش درباره بیکاری می‌گوید: آمار بیکاری از ۸.۹ درصد به ۸.۲ درصد رسیده، یعنی ۷ درصد کاهش یافته! «دهم درصد را درصد می‌گوید!»

دیدگاهتان را بنویسید