برخی فیلم ها و گزارش‌ها حاکی از مسمومیت مشکوک ساکنان یک مجتمع در شهرک ظفر کرمانشاه و انتقال آنان به بیمارستان است!

دیدگاهتان را بنویسید