🔹 ماه فوریه یکی از بدترین ماه های گروه تروریستی داعش بوده است که در طی آن چند فرمانده میدانی داعش توسط نیروهای عملیات ویژه آمریکایی کشته شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید