🔻 آدرین واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا مدعی شد: گزارش‌های مربوط به مسمومیت گسترده دختران مدرسه‌ای در ایران و احتمال ارتباط آن‌ها با شرکت در تظاهرات بسیار نگران‌کننده است. این مقام کاخ سفید افزود: باید یک تحقیق معتبر، مستقل و پاسخگویی در این زمینه وجود داشته باشد. همه دختران سزاوار آموزش امن هستند.‌‌

دیدگاهتان را بنویسید