◀️ خودم با چشم دیدم چیزی از پنجره به داخل کلاس انداختند

◀️ نمی‌توانید تصور کنید که چه بوی وحشتناکی تنفس می‌کنید؛ در یک لحظه تمام بدن‌تان قفل می‌کند‌‌

دیدگاهتان را بنویسید