۱۷ سال قبل در چنین روزهایی آنا پولیتکوفسکایا، روزنامه‌نگار نامدار مخالف پوتین، تنها چند ماه قبل از اینکه ترور شود، گزارشی مبسوط دربارۀ مسمومیت تعداد زیادی از «دختران دانش‌آموز» چچنی بر اثر مادۀ شیمیایی قوی و ناشناخته‌ای در دستشویی مدارس که دستگاه عصبی آنها را ماه‌ها مختل کرده بود. منتشر کرد.مقام‌های دولت به شدت منکر مسمومیت‌ها بودند و این اخبار را صرفاً ناشی از اضطراب و «روان‌پریشی» گسترده می‌دانستند! بعضی از پزشکان به پولیتکوفسکایا گفتند که عامل مسمومیت‌ها مادۀ شیمیایی ناشناخته‌ای در دستشویی مدارس است اما مسئولان بیمارستان‌ها حاضر به انتشار هیچ اطلاعاتی نبودند، نه از داروها و روند درمان دختران دانش‌آموز در بیمارستان‌ها حرف می‌زدند و نه نتیجۀ آزمایش‌ها را منتشر می‌کردند. پس از مرخص شدن بیماران در پروندۀ آنها حتی یک کلمه هم دربارۀ داروها و شیوۀ درمان ثبت نشده بود. مدارس برای مدتی تعطیل شدند و سرانجام معلوم نشد که روسیه سرگرم آزمایش کدام مادۀ شیمایی/سلاح زیست‌شناختی‌ روی «دانش‌آموزان دختر چچنی» بوده است. چند ماه بعد، پولیتکوفسکایا در مسکو به قتل رسید!/توییتر عرفان ثابتی

دیدگاهتان را بنویسید