🔹 شیرینی کالای سوپرلوکس شده و مردم دانه‌ای می خرند.

🔹سالهای قبل سفارشات جعبه ای ما حداقل از 2 کیلو و 3 کیلو بود. امسال اکثرا نیم کیلو و یک کیلو است.

🔹کیک های موجود در قنادی ها دو نفره است. چاره ای نداریم. مردم قدرت خرید ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید