🔹 رهبر کره شمالی از مقامات دولتی خواسته است تا تحول اساسی را در تولید محصولات کشاورزی ایجاد کنند، زیرا نگرانی از بدتر شدن کمبود مواد غذایی در این کشور وجود دارد.

🔹 بنا به گزارش خبرگزاری دولتی کره شمالی، کیم جونگ اون بر اهمیت تولید پایدار کشاورزی در دومین روز از هفتمین نشست عمومی بزرگ هشتمین کمیته مرکزی حزب کارگران تاکید کرد وگفت: دستیابی به اهداف تولید غلات در سال جاری اولویت اصلی است.
در این گزارش توضیحی درباره اقدامات کره شمالی ارائه نشده است، اما کیم گفت که این تغییرات باید در چند سال آینده اتفاق بیفتد

دیدگاهتان را بنویسید