🗣 محمدتقی رهبر، عضو جامعه روحانیت مبارز:

◀️ باید در دانشگاه‌ها به دانشجویان باحجاب، امتیازات ویژه داده شود؛ کسانی را هم که رعایت نمی‌کنند، هدایت کنیم

◀️ همه مشکلات زیر سر دلار لعنتی آمریکایی است

دیدگاهتان را بنویسید