رئیس دولت که ابراهیم رئیسی باشد و به شیخ البوطی‌ بگوید شیخ طوطی و به لکوموتیو بگوید لکوموتیر و به پروپاگاندا بگوید پروپکانی، وزیر خارجه‌اش هم می‌شود حسین امیرعبداللهیان که به الهام علی‌اف رئیس‌جمهوری آذربایجان می‌گوید: رحمان علی‌اوف!

دیدگاهتان را بنویسید