رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نخستین بار به طور رسمی خلوص اورانیوم ۸۳.۷ درصد غنی‌شده در تأسیسات هسته‌ای ایران را تأیید کرد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش در زمینه برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرد که میزان ذخائر اورانیوم‌غنی‌شده ایران ۱۸ برابر سقف مشخص‌شده در توافق هسته‌ای برجام است.

در این گزارش همچنین آمده است که میزان ذخائر اورانیوم ۶۰ درصدی ایران به ۸۷.۵ کیلوگرم رسیده که ۴۸ کیلوگرم از زمان صدور گزارش قبلی در سه ماه پیش بیشتر است.

آژانس می‌گوید در حال انجام رایزنی‌هایی با ایران درباره منشأ ذرات اورانیوم ۸۴ درصدی کشف‌شده در ماه ژانویه در تأسیسات هسته‌ای فردو است.

دیدگاهتان را بنویسید