🔹بازار پیش‌فروش متراژهایی از یک آپارتمان به چند نفر در تهران گرم شده است.

🔹این نوع معاملات عمدتا توسط تعاونی‌ها در منطقه ۲۲ انجام می‌شود.

🔹افرادی که قادر به خرید شش دانگ یک آپارتمان نیستند، برای حفظ ارزش پول و سرمایه‌گذاری در بازار مسکن، سهام خریداری می‌کنند.

🔹به طور مثال یک واحد ۲۰۰ متری برای پیش‌فروش عرضه می‌شود و چهار فرد مختلف هرکدام سهام ۵۰ متر از این واحد را خریداری می‌کنند.

🔹با تکمیل پروژه، هریک از چهار نفر می‌توانند سهام خود را از آپارتمان مدنظر با نرخ روز در بازار عرضه کنند.

دیدگاهتان را بنویسید