ديلى تلگراف، روزنامه بريتانيايى مى‌نويسد: دختران ايرانى را عمدا مسموم مى‌كنند كه به مدرسه نروند.

دیدگاهتان را بنویسید