شماری از حاضران در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل همزمان با آغاز سخنرانی حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، سالن را به نشانه اعتراض به جنایات این حکومت ترک کردند!

دیدگاهتان را بنویسید