ارزش پول ملی ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی از سال ۱۳۵۶ تا به امروز ۷،۰۰۰ برابر کم شده!

دیدگاهتان را بنویسید