محققان دانشگاه سیدنی با همکاری تیم‌های تحقیقاتی دانشگاه ایندیانا و ایالت آیووا مطالعه‌ای انجام داده‌اند که نشان می‌دهد اکثر شرکت‌ها در دهه‌ی آینده، از انسان‌های دیجیتالی برای انجام برخی کارها استفاده خواهندکرد.
فناوری انسان‌های دیجیتال، گام را فراتر از چت‌بات‌های معروفی مثل اپل سیری و ChatGPT خواهد گذاشت. این تکنولوژی با چهره‌ و صدایی شبیه‌ انسان، با نیروی کار واقعی تعامل خواهد داشت.

بدین‌ترتیب، فناوری موردنظر محققان یکی از موانع اصلی هوش مصنوعی سنتی را رفع خواهد کرد؛ جایی‌ که کاربران احساس می‌کنند در حال گفت‌وگو با یک شخص واقعی هستند. البته امکان دارد انسان‌های دیجیتال نتوانند احساسات را درک کنند اما در تظاهر به آن، عملکرد بسیار خوبی ارائه خواهند داد.

دیدگاهتان را بنویسید