🔹جالب است بدانید که قیمت هر اسب با یک خودرو برابری می کند.
🔹اسب‌ها نژاد مختلف دارند و بر اساس این نژاد، قیمت آنها نیز مشخص می‌شود.
🔹به عنوان مثال، اسب عرب مصری ۳۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
🔹یک مدل از اسب عرب وجود دارد که با مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان به فروش می‌رسد.
🔹یک اسب مسابقه که توانایی پرش از روی مانع را داشته باشد ۵۵۰ میلیون تومان قیمت دارد

دیدگاهتان را بنویسید