مصطفی حسینی قطب آبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
🔹یکی از اشتباهات دولت این است که حاضر نشد از روز اول مجلس را به برادری قبول کند و در گوش او خواندند که نفر اول اجرایی کشور هستید و به کسی راه نشان ندهید و دولت با این نگاه و خیال راحتی که رای آورده است، هر کاری خواست انجام داد.

🔹 دولت اشتباهات بزرگ و زیادی انجام داده است یکی از اشتباهاتش این بوده که در ارتباط با استفاده از نیروهای توانمند و متخصص کشور، کوتاهی کرد، امروز دسترسی مردم به ارزاق عمومی سخت شده، فشارهای اقتصادی بر مردم بیشتر شده و نمی‌دانم چطور می خواهیم جواب بدهیم؟

دیدگاهتان را بنویسید