◀️ تعداد زیادی از مدارس خیرساز در لیست مولد سازی قرار گرفتند.

◀️ ۷۰ درصد مدارس را خیرین می‌سازند که با این وضعیت اعتمادشان از دست می‌رود.

دیدگاهتان را بنویسید