🗣 موسوی‌فرد: بنا به فرموده قرآن کریم بیشتر کسانی که در کره مریخ هستند، مشرک هستند. برخی با زبان می‌گویند لااله‌الاالله اما در دل می‌گویند لااله‌الاانا.

دیدگاهتان را بنویسید