فیلم صحبت علیرضا دبیر:
من برای خنده رفتم شورای شهر تهران کاندیدا شدم!!!
مردم نباید به من رای میدادند!!!

دیدگاهتان را بنویسید