خداقوت به وزیر ارشاد که عقلش رو داده دست برادر داماد رئیس جمهور!!!! ⁧

دیدگاهتان را بنویسید