🔹در صورت تصویب شورای شهر تهران و تایید فرمانداری از سال آینده هزینه نگهداشت سالیانه قبور برای هر پلاک قبر گرفته می‌شود.

🔹یک کارشناس مالیه و اقتصاد شهری گفت: اینکه شهرداری با گران کردن بهای خدمات بهشت زهرا و اخذ هزینه جدید برای نگهداری قبور که کاملا تحت اراده و مدیریت شهرداری است زمینه دفن بخشی از متوفیان را در آرامستان‌های حاشیه تهران فراهم کند موضوعی نیست که قابل انکار باشد.

دیدگاهتان را بنویسید