پس از استقرار جمهوری اسلامی، یکی از تغییرات عمده‌ای که به چشم آمد، تغییر در ساختار اجرای برنامه‌های تلویزیون از جمله برنامه کودک بود.
مجری‌های پیش از انقلاب به دلیل تن‌ندادن به حجاب اجباری اخراج شدند و مجری‌های تازه‌ای آمدند. در بین برنامه‌ها مجری‌ها باید متونی را می‌خواندند که حاوی آموزه‌های ایدئولوژیک نظام مستقر و در جهت ترویج روایت‌های مطلوب این نظام بود.

برنامه کودک در دهه شصت، عبوس، شعارزده و بدون رنگ بود و مجری‌ها با حجاب اجباری و بدون آرایش.

سرمایه‌ای ملی و تریبونی که می‌شد با برنامه‌های جذاب در جهت پرورش و شکوفایی خلاقیت، یادگیری تفکر انتقادی، ترویج شادی، رقص و آزادی فعالیت کند، در خدمت حکومت دینی قرار گرفت و کارکرد دیگری پیدا کرد.

تصاویر برنامه کودک پیش از جمهوری اسلامی در اینترنت موجود است. کمی روی وضوح تصویر کار شده است. نام مجری جمیله ندایی است.

دیدگاهتان را بنویسید