مرسده، زن جوانی که اعتراضات ایران، چشمش با گلوله ساچمه‌ای آسیب دیده است، در استوری اینستاگرامش نوشت: «قسم به چشمم که نورش رفت و قلبم نورانی‌تر شد، … درد من قابل گفتن نیست سکوتم از رضایت نیست ولی ورد زبونم فقط خدایا شکرت هست.»
از ابتدای شروع اعتراضات در ایران بسیاری از شهروندان بر اثر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای از ناحیه صورت و چشم نابینا شده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید