تو ناسزا می‌نویسند!

جالب است رهبر ایران بدون هیچ توجهی به این انتقادات با کنترل ۶۰ درصد اقتصاد ایران بصورت انحصاری در حال نابودی کشور است.

دیدگاهتان را بنویسید