این پست دارای 2 دیدگاه است

  1. ناشناس

    بسیار مهم:
    لطفا فیلم لحظه ورود این شخص و‌عبور از کانکس نگهبانی پلیس دیپلمات ایران بازبینی شود.

  2. ناشناس

    بسیار فوری:
    ( احتمال زیاد) رژیم افراد منتسب به عوامل داخلی خود را با روش های بیولوژیکی به بیماری صعب العلاج دچار می کند بدون ابنکه شخص متوجه شود و سپس از وی در راستای عملیات ویژه بهره می جوید بدینصورت که فرد مطمعن میشود تا مدتی از دنیا خواهد رفت. سپس در عملیات ویژه شرکت میکند و حتی در صورت لزوم با اعدام خود خواسته به زندگی خود پایان می دهد و مزایای آن به خانواده نامبرده خواهد رسید.

دیدگاهتان را بنویسید