🔹بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی، اقدامات فرهنگی و ارائه مشوق‌های جدی‌تر و کمک‌کننده‌تر شاید بتواند کمی به بهبود وضعیت فعلی کمک کند

دیدگاهتان را بنویسید